• Μηνιγγίωμα εγκεφάλου

    Ασθενής πάσσχων από επιληπτικές κρίσεις και ημιπάρεση συνεπεία γιγάντιου μηνιγγιώματος εγκεφάλου.

  • Πλήρης νευρολογική αποκατάσταση μετά την ολική αφαίρεση του μηνιγγιώματος.