Σηραγγώδες αγγείωμα γέφυρας εγκεφάλου

Τα σηραγγώδη αγγειώματα του εγκεφάλου αποτελούν σπάνιες αγγειακές δυσπλασίες που εκδηλώνονται με αιμορραγία (20%) ή επιληπτικές κρίσεις (60%). Ανευρίσκονται σε 0,02-0,13% του πληθυσμού και μπορεί να είναι και κληρονομικά. Η διάγνωσή τους γίνεται με μαγνητική τομογραφία. Η αντιμετώπισή τους είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η πιθανότητα αιμορραγίας είναι 0,6-3% ανά έτος. Στο παράδειγμα που ακολουθεί απεικονίζεται η ολική μικροχειρουργική αφαίρεση αγγειώματος απο το στέλεχος εγκεφάλου (έδαφος 4ης κοιλίας) σε νέο ασθενή μετά απο αιμορραγία της δυσπλασίας. Η πιθανότητα επιπλοκών μετά απο παρόμοια χειρουργεία είναι υψηλή αλλά στην προκέιμενη περίπτωση ο ασθενής μετεγχειρητικά ήταν νευρολογικά άθικτος.

  • Σηραγγώδες αγγείωμα στελέχους εγκεφάλου (εδάφους τέταρτης κοιλίας) διεγχειρητικά

  • Ολική αφαίρεση του αγγειώματος με τον ασθενή άθικτο νευρολογικά.

Αφαίρεση ευμεγέθους μηνιγγιώματος εγκεφάλου

There is no video clip yet

  • Μηνιγγίωμα εγκεφάλου

    Ασθενής πάσσχων από επιληπτικές κρίσεις και ημιπάρεση συνεπεία γιγάντιου μηνιγγιώματος εγκεφάλου.

  • Πλήρης νευρολογική αποκατάσταση μετά την ολική αφαίρεση του μηνιγγιώματος.