Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη. Οι διεγχειρητικές επιπλοκές μειώθηκαν από 10-32% στην δεκαετία του ’90 σε 2-3% στις μέρες μας. Η πιθανότητα επενεπέμβασης μειώθηκε από 14% (δεκαετία ’90) σε 6% σήμερα και τέλος οι ημέρες νοσηλείας από 4-21 (δεκαετία ’90) είναι 1-3 σήμερα. Πως συνέβη αυτό;  Η χρήση της νεώτερης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την καλύτερη εκπαίδευση των χειρουργών οδήγησε στην θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων στα χειρουργεία αυτά. Οι νεώτερες διαδερμικές τεχνικές, ελάχιστα επεμβατικά (minimally invasive spinal surgery-MISS) καθώς και η χρήση διεγχειρητικά νευροπλοήγησης (δηλαδή χειρουργική εικονικά καθοδηγούμενη μέσω πολύπλοκων computer) άλλαξε ριζικά τον τρόπο διενέργειας των χειρουργείων αυτών. Πλέον ο νευροχειρουργός με την βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί μέσα από πολύ μικρές τομές 1 εκατοστού, να στοχεύει το πρόβλημα, να το διορθώνει και να μην βλάπτει παράλληλα γειτονικές δομές όπως νεύρα ή αρθρώσεις.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών διεθέτουμε την υψηλότερη τεχνολογία που απαιτείται για τις παθήσεις σπονδυλικής στήλης όπως O ARM διεγχειρητική αξονική τομογραφία, νευροπλοήγηση με Stealth Station, ενδοσκόπιο και μικροσκόπιο Leica νέας γενιάς.

Χρησιμοποιούμε νέες τεχνικές όπως η ενδοσκοπική διαδερμική δισκεκτομή (percutaneous transforaminal endoscopic discectomy), η διαδερμική μικροδισκεκτομή (tubular microdiscectomy), η ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία (minimal invasive spinal fusion).

Θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για συχνά προβλήματα της σπονδυλικής στήλης και σύγχρονων διαδερμικών-ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών.

  • Τραυματικές κακώσεις

  • Διεγχειρητική απεικόνιση σε επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας.

  • Διεγχειρητική αξονική τομογραφία με σύστημα O arm.

Ασκήσεις για την ενίσχυση των μυών της σπονδυλικής στήλης