Στην αυχενική μυελοπάθεια έχουμε βλάβη στον νωτιαίο μυελό στο επίπεδο της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Συχνότερο άιτιο είναι η πίεση απο μια αυχενική δισκοκήλη ή οστεόφυτο (αυχενική σπονδύλωση). Άλλα αίτια μπορεί να είναι η ύπαρξη όγκου, απομυελινωτικής βλάβης, αιματώματος, τραυματική κάκωση κ.α. Ο ασθενής παρουσιάζει αδυναμία ή μούδιασμα στα χέρια ή και στα πόδια του με συνοδό σπαστικότητα, αυξημένα αντανακλαστικά και δυσκολία στο βάδισμα.Η διάγνωση είναι κλινική (από τον νευρολόγο ή τον νευροχειρουργό) και βασίζεται στην χαρακτηριστική κλινική εικόνα και επιβεβαιώνεται με μαγνητική τομογραφία αυχένα. Η νόσος είναι προοδευτικά εξελισσόμενη και οδηγεί σε αναπηρία.

Η επέμβαση μπορεί να είναι πρόσθια (πρόσθια αυχενική μικροδισκεκτομή) ή οπίσθια (πεταλεκτομία με ή χωρίς σπονδυλοδεσία) και εξαρτάται από το είδος της ανατομικής βλάβης, την εμβιομηχανική ανάλυση της περίπτωσης και άλλους παράγοντες.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών διεθέτουμε την υψηλότερη τεχνολογία που απαιτείται για τις παθήσεις σπονδυλικής στήλης όπως O ARM διεγχειρητική αξονική τομογραφία, νευροπλοήγηση με Stealth Station και μικροσκόπιο Leica νέας γενιάς.

Ο ρόλος του νευροχειρουργού είναι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και περιλαμβάνει αφαίρεση της δισκοκήλης (ή του οστεόφυτου) με μικροδισκεκτομή και πιθανώς σπονδυλοδεσία. H επιτυχία στην αντιμετώπιση έγκειται στη διακοπή της επιδείνωσης της μυελοπάθειας.

Οπίσθια αυχενική σπονδυλοδεσία πλαγίων ογκωμάτων και πεταλεκτομία σε εκτεταμένη μυελοπάθεια.

Πρόσθια συχενική μικροδισκεκτομή σε δύο επίπεδα με τοποθέτηση cage.

  • Νευροπλοήγηση με Stealth Station και διεγχειρητική απεικόνιση με 0 ARM.

  • Επέμβαση αυχενικής σωματεκτομής και σπονδυλοδεσίας σε βαριά μυελοπάθεια.

  • Διεγχειρητική απεικόνιση οπίσθιας σπονδυλοδεσίας ΑΜΣΣ με O ARM

Αυχενική μικροδισκεκτομή και σπονδυλοδεσία A5-6 με cage.

Αυχενική μυελοπάθεια Α3-4 με το χαρακτηριστικό σήμα στην μαγνητική τομογραφία.