Στην αυχενική μυελοπάθεια έχουμε βλάβη στον νωτιαίο μυελό στο επίπεδο της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Συχνότερο άιτιο είναι η πίεση απο μια αυχενική δισκοκήλη ή οστεόφυτο (αυχενική σπονδύλωση). Άλλα αίτια μπορεί να είναι η ύπαρξη όγκου, απομυελινωτικής βλάβης, αιματώματος, τραυματική κάκωση κ.α. Ο ασθενής παρουσιάζει αδυναμία ή μούδιασμα στα χέρια ή και στα πόδια του με συνοδό σπαστικότητα, αυξημένα αντανακλαστικά και δυσκολία στο βάδισμα.Η διάγνωση είναι κλινική (από τον νευρολόγο ή τον νευροχειρουργό) και βασίζεται στην χαρακτηριστική κλινική εικόνα και επιβεβαιώνεται με μαγνητική τομογραφία αυχένα. Η νόσος είναι προοδευτικά εξελισσόμενη και οδηγεί σε αναπηρία.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών διεθέτουμε την υψηλότερη τεχνολογία που απαιτείται για τις παθήσεις σπονδυλικής στήλης όπως O ARM διεγχειρητική αξονική τομογραφία, νευροπλοήγηση με Stealth Station και μικροσκόπιο Leica νέας γενιάς.

Ο ρόλος του νευροχειρουργού είναι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και περιλαμβάνει αφαίρεση της δισκοκήλης (ή του οστεόφυτου) με μικροδισκεκτομή και πιθανώς σπονδυλοδεσία. H επιτυχία στην αντιμετώπιση έγκειται στη διακοπή της επιδείνωσης της μυελοπάθειας.

  • Νευροπλοήγηση με Stealth Station και διεγχειρητική απεικόνιση με 0 ARM.

  • Επέμβαση αυχενικής σωματεκτομής και σπονδυλοδεσίας σε βαριά μυελοπάθεια.

  • Διεγχειρητική απεικόνιση οπίσθιας σπονδυλοδεσίας ΑΜΣΣ με O ARM

Αυχενική μικροδισκεκτομή και σπονδυλοδεσία A5-6 με cage.

Αυχενική μυελοπάθεια Α3-4 με το χαρακτηριστικό σήμα στην μαγνητική τομογραφία.