Όγκοι εγκεφάλου

Οι όγκοι του εγκεφάλου εκδηλώνονται με κεφαλαλγία (55%), προοδευτική αδυναμία στα άκρα(45%) ή και επιληπτικές κρίσεις (25%). Μπορεί να συνυπάρχουν διαταραχή στην επικοινωνία (δυσφασία) και αλλαγές στην συμπεριφορά (απάθεια, διαταραχή συναισθήματος, σύγχυση, κατάθλιψη κ.α.)

Στην νευροχειρουργική πράξη περιλαμβάνεται η διάγνωση (με στερεοτακτική βιοψία) και η θεραπεία με αφαίρεση όγκων του εγκεφάλου (γλοιώματα, μηνιγγιώματα, μεταστάσεις, κτλ). Η χειρουργική παρέμβαση γίνεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο με χρήση νευροπλοήγησης και χαρτογράφησης του εγκεφάλου. Προεγχειρητικά σε πολλές περιπτώσεις ακολουθούμε ειδικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει έλεγχο με αξονική αγγειογραφία και εμβολισμό των όγκων ώστε η χειρουργική αφαίρεση να είναι εφικτή.

Η προσπάθειά μας αποσκοπεί στην ολική αφαίρεση των εξεργασιών του εγκεφάλου χωρίς να προκαλούνται νευρολογικές επιπλοκές (ανέφικτο σε ορισμένες περιπτώσεις). Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (νευροπλοήγησης, χαρτογράφησης και διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης) διευκολύνει το έργο μας και τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Η έκβαση των ογκολογικών ασθενών εξαρτάται απο την προεγχειρητική νευρολογική κατάσταση, το είδος και την εντόπιση της βλάβης, την χειρουργική επέμβαση, την μετεγχειρητική φροντίδα καθώς και από την ογκολογική και ακτινοθεραπευτική παρέμβαση που ακολουθεί.

 • Μηνιγγίωμα εγκεφάλου προεγχειρητικά

 • Ολική αφαίρεση μηνιγγιώματος (μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία)

 • Προεγχειρητικός εμβολισμός του μηνιγγιώματος για ασφαλέστερη εκτομή.

 • Μηνιγγίωμα εγκεφάλου προεγχειρητικά.

 • Αγγειογραφία με προεγχειρητικό εμβολισμό του μηνιγγιώματος.

 • Προεγχειρητική αγγειογραφία μετά τον εμβολισμό του μηνιγγιώματος.

 • Ευμεγέθες μηνιγγίωμα εγκεγάλου προεγχειρητικά.

 • Ευμεγέθες μηνιγγίωμα εγκεγάλου προεγχειρητικά.

 • Μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία μετά την ολική αφαίρεση του όγκου.

 • Αιμαγγειοβλάστωμα παρεγκεφαλίδος προεγχειρητικά.

 • Αιμαγγειοβλάστωμα παρεγκεφαλίδος προεγχειρητικά.

 • Αιμαγγειοβλάστωμα παρεγκεφαλίδος μετεγχειρητικά μετά την ολική αφαίρεση.

Χρήση νευροπλοήγησης κατά την διάρκεια του χειρουργείου όγκου εγκεφάλου.

Μαγνητική τομογραφία μηνιγγιώματος εγκεφάλου προεγχειρητικά.

Μετεγχειρητική τομογραφία μετά την ολική αφαίρεση του μηνιγγιώματος.