Διαδερμική σπονδυλοδεσία

Σε απλά προβλήματα στην σπονδυλική στήλη (δισκοκήλες ή στενώσεις) η νευροχειρουργική παρέμβαση είναι πολύ εκλεκτική και η λύση είναι η διαδερμική προσπέλαση και μικροδισκεκτομή ή τρηματοτομή. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η τοποθέτηση υλικών στη σπονδυλική στήλη.

Σε πιο πολύπλοκα προβλήματα στην σπονδυλική στήλη (κατάγματα σπονδύλων, σπονδυλολίσθηση, αστάθεια κ.α) χρειάζεται η σπονδυλοδεσία, δηλαδή η τοποθέτηση ειδικών βιδών και ράβδων για να σταθεροποιούν τους σπονδύλους. Η επέμβαση γίνεται και διαδερμικά  αποφεύγοντας τον τραυματισμό των ιστών και το μετεγχειρητικό άλγος. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες (προσωπικό αρχείο) τοποθετούνται συρμάτινοι οδηγοί και με την βοήθεια νευροπλοήγησης εμφυτεύονται οι βίδες αν χρειάζεται. Σε κάθε φάση του χειρουργείου ο νευροχειρουργός βλέπει στην οθόνη με ακρίβεια τις ανατομικές δομές και αποφεύγει τυχόν τραυματισμούς ιστών.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών διεθέτουμε την υψηλότερη τεχνολογία που απαιτείται για τις παθήσεις σπονδυλικής στήλης όπως O ARM διεγχειρητική αξονική τομογραφία, νευροπλοήγηση με Stealth Station και μικροσκόπιο Leica νέας γενιάς.

Η επέμβαση είναι αναίμακτη σε σχέση με την ανοικτή σπονδυλοδεσία, οι τομές στο δέρμα είναι μικρές (σε αντίθεση με την κλασσική σπονδυλοδεσία όπου απαιτείται μεγάλη τομή στο δέρμα και αποκόληση μυών) και τέλος η ιστική βλάβη στους μύες της μέσης είναι ελάχιστη και η κινητοποίηση άμεση.

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται η τοποθέτηση διαδερμικά των υλικών με τη χρήση του νευροπλοηγού που επιτρέπει την on-line παρατήρηση των κινήσεων του χειρουργού με ακρίβεια χιλιοστού.

*Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό μου αρχείο.

Επεμβάσεις στην σπονδυλική στήλη με την πιο σύγχρονη τεχνολογία όπως διεγχειρητική τομογραφία ΟARM και νευροπλοήγηση με Stealth Station.

Animation διαδερμικής σπονδυλοδεσίας.

Ακτινογραφία διεγχειρητική διαδερμικής σπονδυλοδεσίας.

Τομές δέρματος στη διαδερμική σπονδυλοδεσία (4 μικρές τομές 1cm αντί για μεγάλη μέση τομή (8 cm) ).

  • Διεγχειρητική εικόνα χειρουργείου διαδερμικής σπονδυλοδεσίας εξαρθρήματος θ10 σπονδύλου.

  • Διεγχειρητική απεικόνιση με χρήση Oarm και νευροπλοήγησης.

  • Διεγχειρητική εικόνα διαδερμικής σπονδυλοδεσίας.