Σύγχρονες τεχνικές στη σπονδυλική στήλη

Νέες διαδερμικές τεχνικές στη σπονδυλική στήλη

Αυχενικό σύνδρομο

Συνέντευξη για τις παθήσεις σπονδυλικής στήλης

Νευραλγία τριδύμου

Συνέντευξη για την σπονδυλική στήλη στο Action 24

Νευραλγία τριδύμου, Star Κεντρικής Ελλάδος