Διαδερμική σπονδυλοδεσία, απεικόνιση διεγχειρητική.