Τομή δέρματος 1cm σε υποτροπή δισκοκήλης ΟΜΣΣ. Απεικονίζεται η μεγάλη διαφορά στην αριστερή τομή(παλαιό χειρουργείο δισκεκτομής) και στην νέα μικρή τομή με διαδερμική μέθοδο.