Απεικόνιση εμφύτευσης νευροδιεγέρτη για ακράτεια ουροδόχου κύστης (sacral root stimulation).