Ακτινογραφία κρανίου μετά από εμφύτευση ηλεκτροδίων για νόσο πάρκινσον.