Στερεοτακτική εμφύτευση ηλεκτροδίων (DBS) για νόσο πάρκινσον.