Σπονδυλοδεσία αυχένα σε αστάθεια ΑΜΣΣ με συνοδό προεγχειρητική κύφωση.