Διεγχειρητική νευροπλοήγηση σε θωρακοοσφυική σπονδυλοδεσία.