Άποψη του χειρουργείου σε ημιπεταλεκτομή, μικροδισκεκτομή και σπονδυλοδεσία 0ΜΣΣ.