ακτινογραφία διεγχειρητική σε περίπτωση διαδερμικής μικροδισκεκτομής σε Δισκοκήλη 04-5.