τομή δέρματος 1 cm σε περίπτωση διαδερμικής μικροδισκεκτομής για δισκοκήλη οσφύος.